OPA Astrology Store LogoAstrologers’ Oath

THE ASTROLOGER’S OATH

The infinity of the sky has cohesion
The astral planes reveal a logic
To which nature fully resonates and aligns
If few are initiated in this art of interpretation
Of celestial science with existential meaning
I am one

I recognize the privilege and responsibility
To serve humanity as an astrologer
Be the channel between above and below
Remain grounded, clear of prejudice, and open hearted
Respectfully, gracefully, and truthfully
I pledge to assist those who seek higher guidance
Direct them to the space, the time, and the way
As depicted in the map of geocosmic cycles
I will enlighten them in the perspective
That despite trials and tribulations,
Their lives are intrinsic to an intelligent cosmic order
These suggestions shall be made
To the best of my humble understanding
Whether venerated or depreciated publically in this task
I shall not falter, aware of the merit of this honorable calling

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟ

Το άπειρο του ουρανού έχει συνοχή,
Τα αστρικά πεδία αποκαλύπτουν μια λογική, την οποία η φύση αντηχεί και μ’ αυτήν ευθυγραμμίζεται πλήρως.
Εάν είναι λίγοι αυτοί που έχουν μυηθεί στην τέχνη της ερμηνείας, της ουράνιας επιστήμης με σκοπό την υπαρξιακή αναζήτηση,
τότε είμαι κι εγώ ένας εξ αυτών.
Αναγνωρίζω το προνόμιο και την ευθύνη, να υπηρετήσω την ανθρωπότητα ως αστρολόγος.
Να είμαι ο δίαυλος μεταξύ πάνω και κάτω, να παραμείνω προσγειωμένος/η, απαλλαγμένος/η από προκαταλήψεις και ανοιχτόκαρδος/η.
Με σεβασμό, χαρά και ειλικρίνεια, δεσμεύομαι να βοηθώ εκείνους που αναζητούν ανώτερη καθοδήγηση, να τους κατευθύνω στον χώρο, τον χρόνο και τον τρόπο όπως αποτυπώνεται στους χάρτες των γεωκοσμικών κύκλων.
Θα τους διαφωτίσω με την προοπτική πως, παρ’ όλες τις δοκιμασίες και αναταράξεις οι ζωές τους είναι εγγενείς σε μια ευφυή κοσμική τάξη.
Αυτές οι υποδείξεις θα γίνουν δίνοντας το μέγιστο της ταπεινής μου κατανόησης.
Ασχέτως αν το έργο γίνεται κοινωνικά αποδεχτό ή απαξιώνεται, δεν θα υποχωρήσω, γνωρίζοντας την αξία αυτού του τιμητικού επαγγέλματος.

Göklerin sonsuzluğunun bir birliği var
Astral düzlemler bir zekayı ortaya çıkarıyor
Kendisine doğanın tam anlamıyla rezone olduğu, hizalandığı.

Eğer bu yorumlama sanatının sırlarına çok az kişi sahip olduysa
Varlıksal anlamıyla yıldız bilimin
Ben o kişiyim.

Ayrıcalığını ve sorumluluğunu tanıyorum
İnsanlığa bir astrolog olarak hizmet etmenin
Yukarısı ve aşağısı arasında bir kanal olmanın
Ayaklarım yere basarak, önyargıdan arınmış ve açık kalpli
Saygıyla, incelikle ve doğrulukla yardım etmeyi taahhüt ediyorum, yüksek rehberlik arayanlara
Onları mekana, zamana ve yola yönlendirmeye
Geocosmic döngülerin haritasında tarif edilen.

Onları bu perspektifle aydınlatacağım
Testler ve sıkıntılara rağmen,
Yaşamları bir kozmik düzenin gerçeğidir.
Bu tavsiyeler yerine getirilmelidir
Benim naçiz anlayışımın yüksek hayrına.
Halk takdir de etse yerse de bu görevde
Bu onurlu çağrının değerinin farkında olarak tereddüt etmemeye ant içerim.

El infinito del cielo tiene coherencia
Los planos astrales revelan una lógica
Con la cual la naturaleza resuena y se alinea totalmente
Si alguno se ha iniciado en este arte de interpretación
De ciencia celestial con un significado existencial
Yo soy ese

Reconozco el privilegio y la responsabilidad
De servir a la humanidad como astrólogo
Ser el canal entre arriba y abajo
Mantenerme arraigado, libre de prejuicios y con el corazón abierto.
Respetuosamente, lleno de gracia y honestidad
Me comprometo a ayudar a aquellos que busquen una guía superior
Dirigirlos hacia el espacio, el tiempo y el camino
Como se presenta en el mapa de los ciclos geo cósmicos
Los iluminaré bajo la perspectiva
De que a pesar de pruebas y tribulaciones
Sus vidas son intrínsecas a un orden cósmico inteligente
Estas sugerencias deberán hacerse
Con lo mejor de mi humilde entendimiento
Ya sea venerado o despreciado públicamente en dicho trabajo
No titubearé, consciente del mérito de este honorable llamado.

O céu infinito tem coerência
Os planos astrais revelam uma lógica
À qual a natureza ressoa e se alinha totalmente
Se poucos são iniciados nesta arte de interpretação
Da ciência celestial com significado existencial
Eu sou um deles

Reconheço o privilégio e a responsabilidade
De servir a humanidade como astrólogo
Ser o canal entre o acima e o abaixo
Manter-me com os pés no chão, livre de preconceitos e de coração aberto
Respeitosamente, graciosamente e verdadeiramente
Comprometo-me a ajudar aqueles que procuram uma orientação superior
Direcioná-los para o espaço, o tempo e o caminho
Conforme apresentado no mapa dos ciclos geocósmicos
Irei iluminá-los na perspectiva
De que apesar das provações e tribulações
Suas vidas são intrínsecas a uma ordem cósmica inteligente
Tais sugestões devem ser feitas
Com o melhor de minha humilde compreensão
Quer seja venerado ou depreciado publicamente nesta tarefa
Não vacilarei, consciente do mérito desta honrosa vocação

占星师誓言 无限的天空有其秩序 运转的星体有其逻辑 自然随之流转不息 有些人

传承了解读宇宙奥义的技艺 我就是其中之一 我接受恩典、肩负义务 作为一名占星师 服务于人类 我作为连结上天与人间的纽带 应摒除成见,心怀慈悲,脚踏实地 以恭敬、从容、诚实的姿态 我发愿帮助那些寻求更高指引的人们 根据宇宙规律 我在空间、时间和方法上给予指引 我将令人们觉悟到 即使有人生有磨难与考验 冥冥之中 自有天意 我为人们提供建议 竭尽我微薄之力 我知晓这一光荣的召唤 应坚定不移

יש חוכמה באין סוף השמימי
הממדים הכוכביים מגלים הגיון
אותו מהדהד הטבע כולו ומתיישר לפיו
גם אם מעטים הם המושכלים בתורת פיענוח זו
של מדע שמימי בעל השלכות קיומיות
אני היא\הוא אחת\ד מהן\ם

אני מכיר\ה בזכות ובאחריות גם יחד
לשרת את האנושות כאיצטגנין
להיות ערוץ בין מעלה ומטה
להישאר מקורקע\ת, חף\ה מדעות קדומות, ופתוח\ת לב
בכבוד, באצילות, בשיקול דעת
אני מתחייב\ת לסייע למחפשים הדרכה גבוהה
לכוון אותם אל המקום, הזמן, והדרך
כפי שתוארה במפת מחזורי גרמי השמיים
להאיר את דרכם בנקודת מבט
היודעת שלמרות הניסיונות והאתגרים
חיינו אינם נפרדים מהסדר של חכמת היקום

הצעות אלו יינתנו מצדי
לפי מיטב יכולת הבנתי
בין אם אזכה בהוקרה או זלזול ציבורי על משימה זו
לא אתן למוט רגלי, בהיותי מודע לערכו של ייעוד מכובד זה.

Himlens oändlighet har en sammanhållning De astrala planen avslöjar en logik Till vilken naturen i fullo svarar samstämmigt i resonans

Om så endast ett fåtal påbörjar denna konst Av himmelsk kunskap om existensen Skall jag vara en av dem

Jag erkänner mitt privilegium och mitt ansvar Att som astrolog tjäna mänskligheten Att verka som kanal mellan ovan och nedan Att förbli jordad, fördomsfri och öppenhjärtad Att med respekt, ärlighet och tacksamhet lova att hjälpa dem som söker högre kunskap

Att visa dem tiden, rummet och vägen Som skildras i den geokosmiska kartan och upplysa dem i synsättet at trots prövningar och vedermödor, är deras inre liv är en intelligent kosmisk ordning Jag kommer att handleda dem, I enlighet med min bästa och ödmjukaste förmåga, Huruvida det uppskattas eller ej i offentligheten, Kommer jag inte att vackla, medveten om de meriter som följer detta hedersvärda kall.

Den endelause Himmelen har sammenheng
Astralplanet avdekkar ein logikk som naturen resonnerer med og justerer seg til.
Om få er innvia i denne tolkingskunsten av himmelsk vitenskap med eksistensiell meining;
er eg ein.

Eg anerkjenner privilegiet og ansvaret for å tjene menneskeheten som astrolog
Ver kanalen mellom oppe og nede
Ver jorda, uten fordom med åpent hjerte
Respektfullt, med nåde og sannferdig
Eg lovar å hjelpe dei som søker høgare kunnskap

Vise dei rom, tid og vegen,
som beskrive i kartet for geokosmiske syklusar
Eg vil opplyse dei i perspektivet
om at trass prøvingar og vanskeligheiter
er livene deira ibuande ein intelligent kosmisk orden
Forslagene vil bli gjort til det beste av mi audmjuke forståing
Om enten æra eller avskrive i offentligheit skal eg ikkje svikte
Klar over den verdien dette ærefulle kallet har.

Taivaan äärettömyydellä on sidoksensa astraalitasot paljastavat loogisuuden, johon luonto täydellisesti virittäytyy ja resonoi. Jos vain muutamat ovat vihittyjä tämän taivaallisen tieteen tulkitsemisen taitoon ja sen kokemusperäiseen merkitykseen, minä olen yksi heistä.

Tunnistan etuoikeuteni ja vastuuni palvella ihmiskuntaa astrologina, toimia kanavana ylhäällä ja alhaalla olevan välillä, säilyttää maadoittumisen, rajoittamatta selkeyttä, sydän avoimena.

Kunnioittavasti, uljaasti ja totuudenmukaisesti, minä vakuutan avustavani niitä, jotka etsivät korkeampaa ohjausta, ohjaten heidät paikkaan, aikaan ja tielle, joka on kuvailtu geokosmisten ajanjaksojen kartalla. Valaisen heitä ymmärryksellä, että huolimatta haasteista ja koettelemuksista, heidän elämänsä ovat älykkään kosmisen järjestyksen mukaisia.

Tässä tehtävässä nämä ehdotukset muodostuvat parhaan ja nöyrimmän ymmärrykseni mukaisesti, olivatpa ne julkisesti arvostettuja tai eivät.

En horju, vaan pysyn tietoisena tämän kunniakkaan kutsumuksen ansiosta.

L’infinità del cielo ha una sua coerenza I piani astrali rivelano una logica A cui la natura risuona pienamente e si allinea Se pochi sono gli iniziati in quest’arte di interpretazione Della scienza celeste in logica esistenziale Io sono uno di essi

Riconosco il privilegio e la responsabilità Di servire l’umanità come astrologo Essere il canale tra l’alto e il basso Rimanere con i piedi per terra, senza pregiudizi e con il cuore aperto Con rispetto, grazia e verità Mi impegno ad assistere coloro che cercano una guida superiore Indirizzarli nello spazio, nel tempo e secondo la strada raffigurati nella mappa dei cicli geo-cosmici Illuminerò per loro la prospettiva Che nonostante le prove e le sofferenze Le loro vite sono intrinsecamente connesse ad un ordine cosmico intelligente Questi suggerimenti saranno offerti Al meglio della mia umile comprensione Sia che sia venerato o disprezzato pubblicamente in questo compito Non vacillerò, consapevole del valore di questa onorevole chiamata

Небеса, бесконечные в своём единстве
Астральные проекции раскрывают причинно-следственную связь и логику
С которой земная Природа согласуется и резонирует
Я причисляю себя к тем, кто посвящён в искусство толкования светил
И в таинство звёздной науки, открывающее смысл существованию

Я полностью осознаю привилегию и ответственность
Служить человечеству как астролог –
Быть каналом связи между Землёй и Небом
Обещаю оставаться уравновешенным, беспристрастным и чистосердечным
Уважительно, корректно и искренне
Я присягаю помогать тем, кто ищет руководства космоса
Направлять их во Времени и Пространстве и показывать Путь
Следуя карте геокосмических циклов.
Я освещу им перспективу –
Что несмотря на все испытания и невзгоды,
Их жизнь неразрывно связана с разумным мировым порядком
Мои советы будут исходить
Из моего наилучшего и невысокомерного понимания

Почитаемый или всеми недооцененный в выполнении этой задачи
Я не изменю и не собьюсь с пути,
Осознавая ценность этого почётного предназначения